Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

 Α. Στο ΦΕΚ 1847/Β/3.9.09 δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
FENTANYL/SANDOZ
, που περιέχουν την ουσία FENTANYL, στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα) τα 300 mg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

Με αφορμή προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο συνταγών που εκτελέστηκαν σε ιδιωτικά φαρμακεία, σε ό,τι αφορά στον τρόπο χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
-Forsteo (Teripatadine) και Preotact (Parathormone) που ενδείκνυνται «…για τη θεραπεία της εγκαταστημένης οστεοπόρωσης…» (έγγραφό μας με αριθμ. πρωτ. Γ55/757/15.4.2010) και
-Viread (Tenofovir Disiproxil Fumarate), μόνο για την ένδειξη «Λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας B»,
σας υπενθυμίζουμε ότι οι γιατροί του Ιδρύματος που συνταγογραφούν τα εν λόγω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, αλλά και οι ελεγκτές γιατροί που θεωρούν τις εν λόγω συνταγές, θα πρέπει:

Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 63696, ΦΕΚ 740Β/28.5.2010DownloadPDF

Οι υπουργοί Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 12, του Ν. 3816/2010 (Α΄, 6) αποφασίζουμε:

 Για τη χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας). 

Τα λεγόμενα LIFESTYLE φάρμακα χορηγούνται σε όλα τα ταμεία μόνο όταν συνοδεύονται από γνωμάτευση
(εκτός του ΤΥΠΕΤ, που ανήκει σε άλλο καθεστώς και το οποίο μέχρι νεωτέρας, τα χορηγεί κανονικά όπως πριν).

DownloadPDFΝόμος υπ' αριθμόν 1729/87 (Ν. 3459/2006)

300x300 webinars 2020
300x300

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner