Α. Στο ΦΕΚ 1847/Β/3.9.09 δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
FENTANYL/SANDOZ
, που περιέχουν την ουσία FENTANYL, στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα) τα 300 mg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/81187

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 107463
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα DEMOGYL (διαδερμικό έμπλαστρο), που περιέχει την ουσία Fentanyl, τα 300 mg/hr.
Το ανωτέρω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα μπορεί, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15)ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 107467
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ABSTRAL (υπογλώσσιο δισκίο), που περιέχει την ουσία Fentanyl, τα 3.200 mcg.
Το ανωτέρω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα μπορεί, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγείται με ειδική συνταγή ναρκωτικών σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.


Β. Στο ΦΕΚ 2194/Β/2.10.09 δημοσιεύτηκαν οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:


• Αριθμ. ΔΥΓ3γ/οικ. 130697
Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων MYFENE, που περιέχουν την ουσία FENTANYL, στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζονται, ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα), τα 300 mg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της Διεύθυνσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

• Αριθμ. ΔΥΓ3γ/105557
Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων INSTANYL (ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα για ρινική χρήση με δραστική ουσία Fentanyl), στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκεύασματα η εξής:
- Για το Instanyl 50μg/δόση, τα 400 μg φαιντανύλης
- Για το Instanyl 100μg/δόση, τα 800 μg φαιντανύλης
- Για το Instanyl 200μg/δόση, τα 1.600 μg φαιντανύλης
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

• Το φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα IONSYS, διαδερμικό ιοντοφορητικό σύστημα, με δραστικό συστατικό FENTANYL HYDROCHLORIDE, προορίζεται μόνο για νοσοκομειακή χρήση, με μέση ημερήσια δόση 3,2 mg ανά 24 ώρες.

• Αριθμ. ΔΥΓ3γ/114358
Αποφασίζεται η υπαγωγή των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων DOLFEN, που περιέχουν την ουσία FENTANYL, στον Πίνακα Γ΄, της παρ. 2, του άρθρου 1, του ν. 3459/2006.
Ορίζονται ως μέγιστη ημερήσια δόση για τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (διαδερμικά έμπλαστρα) τα 300 mg/hr.
Τα ανωτέρω φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μπορούν, με ευθύνη του γιατρού, να χορηγούνται με ειδική συνταγή ναρκωτικών, σε ποσότητα που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση και για θεραπεία δεκαπέντε (15) ημερών.
Αν η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί σε περίπτωση καρκινοπαθών, χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, ύστερα από άδεια της διεύθυνσης υγείας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η οποία ισχύει για έναν (1) μήνα.

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD