Τα λεγόμενα LIFESTYLE φάρμακα χορηγούνται σε όλα τα ταμεία μόνο όταν συνοδεύονται από γνωμάτευση
(εκτός του ΤΥΠΕΤ, που ανήκει σε άλλο καθεστώς και το οποίο μέχρι νεωτέρας, τα χορηγεί κανονικά όπως πριν).

α) Τα ορθοπαιδικά και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα διατίθενται με ειδικές προϋποθέσεις από κάθε Ασφαλιστικό Ταμείο.

β)Τα επί παραγγελία ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που είναι μόνο όσα κατασκευάζονται για συγκεκριμένο ασθενή (ειδικά παπούτσια κλ.π.),  δίδονται  σύμφωνα με γραπτή συνταγή γιατρού με τίτλο ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή γιατρού με τίτλο ειδικότητας ορθοπαιδικής ή διπλωματούχου μηχανολόγου-μηχανικού που διαθέτει και τους δύο σχετικούς τίτλους ειδίκευσης στην εμβιομηχανική, σε επίπεδο μεταπτυχιακού και στη βιοϊατρική τεχνολογία σε επίπεδο διδακτορικού.

Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται στους ασθενείς , μόνο εφόσον συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα:
            1. έντυπο αναγνώρισης προϊόντος
            2. το όνομα του συνταγογράφούντος η επωνυμία του σχετικού ιατρικού ιδρύματος
            3. βεβαίωση από τον κατασκευαστή, ότι το προϊόν προορίζεται για την αποκλειστική χρήση από ένα συγκεκριμένο ασθενή, καθώς και το όνομα του ασθενούς, με την ένδειξη ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
4. έντυπο στο οποίο θα αναγράφονται από το συνταγογραφούντα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και τα σχετικά ανθρωπομετρικά δεδομένα του ασθενούς.
            5. οδηγίες χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.

Χορήγηση αναλώσιμων υλικών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία
: Με απόδειξη (και παραπεμπτικό) κατόπιν αποφάςεως πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 
Με απόδειξη 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
Χορηγούνται απευθείας στον ασφαλισμένο, με την υποβολή στο ταμείο της ειδικής γνωμάτευσης του θεράποντα γιατρού και της απόδειξης αγοράς του φαρμακείου. 
 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με απόδειξη και με αίτησή του στο ταμείο, ο ασφαλισμένος εξοφλείται.
 
ΕΔΟΕΑΠ
Με αναλυτική απόδειξη του φαρμακείου (να αναγράφονται τα αναλώσιμα), ώστε να χορηγούνται τα αναλώσιμα που προβλέπονται από τους κανονισμούς του ταμείου. 
 
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ
Χορηγούνται με αίτηση επιστροφής δαπάνης. Δεν συνταγογραφούνται. 
 
ΕΤΕ
Με απόδειξη
 
ΕΥΔΑΠ
Με απόδειξη 
 
ΗΛΠΑΠ
Με απόδειξη
 
ΗΣΑΠ
Με απόδειξη και προέγκριση 
 
ΙΚΑ
  1. Οι βελόνες φυσιγγοσυρίγγων αναγράφονται μόνο μαζί με την ινσουλίνη και σε ποσότητα ανάλογη με τη συχνότητα των ενέσεων. Επίσης, μαζί με την αντιδιαβητική αγωγή (δισκία ή ινσουλίνη) αναγράφονται οι ταινίες μέτρησης σακχάρου στο αίμα και οι σκαριφιστήρες για λήψη αίματος.
Οι συμμετοχές των αναλωσίμων υλικών στο ΙΚΑ καθορίζονται ως εξής:

DownloadPDFΝόμος υπ' αριθμόν 1729/87 (Ν. 3459/2006)

DownloadPDFΠ.Δ.72/2006 - ΦΕΚ 73/Α'/6.4.2006 – Τροποποίηση του Π.Δ. 6/2000 (8/Α΄)

DownloadPDFΠ.Δ. 6/2000, ΦΕΚ 8Α/19.1.2000

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 19oPP WebBanner
300x300 Clinical Trials 19 01
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner