Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 340/1993

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 312 (16.9.92), ΦΕΚ 157

DownloadPDFΤροποποίηση και συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
«Ίδρυση και λειτουργία φαρμακείων»

Νόμος 1963/91, ΦΕΚ 138Α/ 20.9.1991

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της παρατάσεως της ισχύος των συμβάσεων των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών κατά πράξη και περίπτωση με το τ. ΤΑΞΥ μέχρι 31.10.2010, οι εν λόγω γιατροί θα συνεχίσουν να συνταγογραφούν στα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του τ. ΤΑΞΥ μέχρι 31.10.2010.

η γενική διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 Ο ΕΟΦ διαπίστωσε πρόσφατα ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σημαντικών και μοναδικών φαρμάκων που πρέπει να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Μετά από διερεύνηση του θέματος, και σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στους οποίους τονίστηκε η υποχρέωση κάλυψης των αναγκών, ο ΕΟΦ προχωρεί στη λήψη άμεσων μέτρων για τη διασφάλιση της επάρκειας των φαρμάκων για τον έλληνα ασθενή.

Αριθμός Πρωτ. 67254/5.10.2010

Αποφασίζουμε

Την απαγόρευση της διάθεσης και της διακίνησης των παρτίδων 943060 και 802059 του προϊόντος DAMIZOL 3ml, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διερεύνηση σοβαρών ανεπιθύμητω ενεργειών που εκδηλώθηκαν μετά τη χρήση των εν λόγω παρτίδων.

Σε συνέχεια του Γ55/646/15.9.2008 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, σας υπενθυμίζουμε ότι το κοινό αντιγριπικό εμβόλιο διατίθεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία άνευ συμμετοχής για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 
Η γενική διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας
Ε. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αριθμός Πρωτ. 66184/30.9.2010

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας 100310 της αποστειρωμένης σύριγγας μιας χρήσης 5ml 21Gx1 1/2 με την εμπορική ονομασία SAFETY, που διακινείται από την εταιρεία ANATS A. E., διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξηξένων σωματιδίων εντός της αποστειρωμένης συσκευασίας σε δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας.

(τροποποίηση της ΚΥΑ αριθ.80000/οικ. 11385/1394/30.4.2010)

Σας στέλνουμε:
Α) Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό πρωτ. Φ42000/οικ.22600/2580/14.9.2010 με συνημμένη την υπ’ αριθμόν πρωτ. Φ80000/ 22101/2493/27.8.2010 ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χορηγούνται δωρεάν τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Υποκατηγορίες

Ενημέρωση από τα υπουργεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τον ΕΟΦ και τους φορείς υγείας σχετικά με τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των φαρμάκων.

Ενημέρωση από τα ασφαλιστικά ταμεία σχετικά με την εκτέλεση των συνταγών, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και τη σήμανση των προϊόντων.

Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα που διέπουν τη φαρμακευτική νομοθεσία, καθώς και οι εγκύκλιοι των Υπουργείων σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη, περίθαλψη και φροντίδα.

Τα προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των βοηθών φαρμακείου.

Φορολογικά στοιχεία για τον φαρμακοποιό και την επιχείρησή του.

300x300 noufio banner 19 copy
300Χ300 BlackFridayPharmacorner

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD