Πώς προσδιορίζονται λογιστικά τα καθαρά κέρδη του φαρμακείου;

Για όσα φαρμακεία τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας: από τις πωλήσεις στη διάρκεια του έτους αφαιρούνται οι αγορές, οι δαπάνες και το 10% των αγορών της προηγούμενης χρήσης, ενώ προστίθεται το 10% των αγορών της τρέχουσας χρήσης.

Για όσα φαρμακεία τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας: από τις πωλήσεις στη διάρκεια του έτους αφαιρούνται οι αγορές, οι δαπάνες και η απογραφή έναρξης της χρήσης, ενώ προστίθεται η απογραφή κατά τη λήξη της χρήσης.

  

Ποιες δαπάνες δέχεται η εφορία ότι εκπίπτουν κατά τον υπολογισμό των κερδών του φαρμακείου;

Γενικά, αφαιρούνται από τα έσοδα όσες δαπάνες αποδεικνύεται ότι έχουν σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοιες δαπάνες είναι η μισθοδοσία, το ενοίκιο, οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ, τα ασφάλιστρα, οι τόκοι δανείων, τα αναλώσιμα υλικά, οι αποσβέσεις παγίων, τα έξοδα ίδρυσης, τα κοινόχρηστα, οι συνδρομές, τα έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού κ.λπ.

 

Πώς φορολογούνται τα φαρμακεία;

Εξαρτάται από τη μορφή που έχουν: ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος)

Για τις ατομικές επιχειρήσεις, υπολογίζεται το σύνολο των εσόδων του φαρμακοποιού, από τα καθαρά κέρδη του φαρμακείου και τυχόν άλλα έσοδα. Ο φαρμακοποιός φορολογείται με βάση τον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που κυμαίνεται ανάλογα με το συνολικό ύψος των εσόδων του από 0% έως 45%.

Για τα φαρμακεία που είναι ομόρρυθμες εταιρίες, το 50% των καθαρών κερδών φορολογείται στο όνομα της εταιρείας, με συντελεστή 20%. Το υπόλοιπο 50% θεωρείται επιχειρηματική αμοιβή των εταίρων και διανέμεται σε αυτούς αναλογικά, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην επιχείρηση. Η επιχειρηματική αμοιβή συναθροίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φυσικού προσώπου στην ατομική του δήλωση και φορολογείται βάση κλίμακας.

Παράδειγμα φορολόγησης Ο.Ε.: έστω φαρμακείο–ομόρρυθμη εταιρεία με δύο εταίρους, με ποσοστά 60% και 40%, η οποία πραγματοποίησε κέρδη ύψους 40.000 €. Από αυτά, τα 20.000 € (το 50%) θα υπολογιστούν ως κέρδος της εταιρείας, με φόρο 4.000 € (το 20%), ενώ τα υπόλοιπα 20.000 € θα διανεμηθούν στους δύο εταίρους: 12.000 € θα υπολογιστούν στον εταίρο με 60% και 8.000 € στον εταίρο με 40%.

 

Έχετε κάποια ερώτηση που θα θέλατε να απαντηθεί μέσα από τις στήλες του PharmaCorner; Στείλτε την στο questions@pharmacorner.gr και θα προσπαθήσουμε να δημοσιεύσουμε την απάντηση το συντομότερο δυνατό!

300X300 ARISTEIA 20
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD