Σε έγγραφό του προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Γιώργο Χουλιαράκη, ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος επισημαίνει ότι "σύμφωνα με καταγγελίες των μελών μας, παρουσιάζονται σημαντικές δυσχέρειες στη χορήγηση των φορολογικών ενημεροτήτων των φαρμακοποιών, παρά το γεγονός ότι είναι φορολογικά ενήμεροι και υπολείπονται μη ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος" και ζητά την άμεση διευκόλυνση των φαρμακοποιών γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη χορήγηση των φαρμάκων των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, ο κ. Λουράντος αναφέρει:

Αξιότιμε κύριε υπουργέ

Σύμφωνα με καταγγελίες των μελών μας, παρουσιάζονται σημαντικές δυσχέρειες στη χορήγηση των φορολογικών ενημεροτήτων των φαρμακοποιών, παρά το γεγονός ότι είναι φορολογικά ενήμεροι και υπολείπονται μη ληξιπρόθεσμες δόσεις φόρου εισοδήματος.

Σημειώστε ότι οι φορολογικές ενημερότητες είναι απαραίτητες για τους φαρμακοποιούς σε μηνιαία βάση προκειμένου να υποβάλλουν τις συνταγές των φαρμάκων που έχουν χορηγήσει στους ασφαλισμένους.

Η πολιτεία φαίνεται για μια ακόμη φορά διπλά ασυνεπής απέναντί μας διότι την ώρα που δεν μας αποζημιώνει, μας στερεί και τη δυνατότητα να υποβάλουμε τα παραστατικά για να πληρωθούμε… άγνωστο πότε.

Ζητούμε την άμεση διευκόλυνση των φαρμακοποιών γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη χορήγηση των φαρμάκων των ασφαλισμένων.

Ο πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Λουράντος

300x300 noufio banner 19 copy
SIGNATURE PAD BANNER 2
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner