Μήνυμα του Τομεάρχη Υγείας της ΝΔ κ. Βασίλη Οικονόμου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών:

Η 26η Ιουνίου ως Παγκοσμία Ημέρα κατά των ναρκωτικών ανανεώνει κάθε χρόνο την δέσμευση της ελληνικής κοινωνίας στη διάδοση του μηνύματος της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στο δύσκολο δρόμο της απεξάρτησης.

Η κατάρριψη των μύθων και η έγκυρη ενημέρωση για τις ουσίες και τις εξαρτήσεις, η προώθηση μηνυμάτων πρόληψης με αποδέκτες κυρίως τους νέους μας στους χώρους εκπαίδευσης και άθλησης, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος όσων αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε ολοκληρωμένες, καθολικές και ποιοτικές υπηρεσίες, πρέπει να είναι μερικοί από τους βασικούς στόχους της επίσημης πολιτείας αλλά και των εμπλεκομένων φορέων.

Πλήθος διεθνών συστάσεων υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα της εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Ξεφεύγοντας από την τιμωρητική αντιμετώπιση των χρηστών επομένως, η όποια αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου αλλά και ο προσανατολισμός της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά πρέπει να προσεγγίζουν το πρόβλημα ολιστικά και με ρεαλισμό, με τρόπο που να συνάδει με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των χρηστών, να προωθεί την αυτονομία τους και να οδηγεί στην προσωπική και κοινωνική τους ασφάλεια. Η συνεχής και ισότιμη συμμετοχή της κοινότητας των χρηστών και της εμπλεκόμενης διεπιστημονικής κοινότητας στο σχεδιασμό της πολιτικής κατά των ναρκωτικών και της μείωσης της βλάβης που αυτά επιφέρουν σε επίπεδο είτε πρόληψης, είτε θεραπείας, είτε κοινωνικής επανένταξης αποτελεί προαπαιτούμενο για την επιτυχία οποιουδήποτε σχεδίου εκπονηθεί.

Η Νέα Δημοκρατία δηλώνει την αταλάντευτη αποφασιστικότητά της προς την κατεύθυνση της ενεργοποίησης της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, για τη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των εξαρτήσεων, του οποίου η έλλειψη είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Δεσμευόμαστε ότι θα προβούμε με βάση το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα που έχουμε ήδη επιμεληθεί σε όλες εκείνες τις στοχευμένες δράσεις που απαιτούνται για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής κατά των εξαρτήσεων με κύριους άξονες την απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών φορέων μέσω της επαρκούς χρηματοδότησής τους, την πραγματική αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των δομών είτε πρόκειται για ιδιωτικές είτε για δημόσιες και την συνέργεια των δομών αυτών σε επίπεδο ομοιογένειας προγραμμάτων και κοινών δράσεων.

Η ΝΔ κινείται με αναντίρρητο γνώμονα την καθολική φροντίδα των εξαρτημένων συνανθρώπων μας και όραμα την οριστική απεξάρτησή τους και την πλήρη επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία!

300x300 noufio banner 19 copy
300x300 FBpost PaPei20

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner