Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεθνής διημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καταναλωτών Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA). Η διημερίδα, με τίτλο «Καλές Πρακτικές στην Εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ)», πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, στον εμβληματικό χώρο του Μουσείου της Ακρόπολης.

Το πρόγραμμα της διημερίδας αναπτύχθηκε σε έξι βασικούς θεματικούς άξονες:

• Διασυνοριακές απειλές για τη δημόσια υγεία και η εφαρμογή του ΔΥΚ

• Αναδυόμενες βιολογικές, χημικές και ραδιολογικές απειλές

• Διατομεακή συνεργασία για την ετοιμότητα του τομέα υγείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

• Πληροφορίες σχετικά με υλικό και εργαλεία προς χρήση από τα κράτη μέλη για την ενδυνάμωση των συστημάτων υγείας

• Μεταναστευτικό - προσφυγικό και δημόσια υγεία

• Συμπεράσματα και καλές πρακτικές για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια της πολυθεματικής διημερίδας με τους εξέχοντες ομιλητές τονίστηκε η σημαντικότητα της διάχυσης των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα τελευταία χρόνια, η διατομεακή συνεργασία και η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των συστημάτων υγείας.

300x300 noufio banner 19 copy

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD