Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής και των ειδικοτήτων της. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), με έμφαση σε συγκεκριμένους κλάδους της Φαρμακευτικής και
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική.

Το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών σε ειδικότητες της Φαρμακευτικής, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους φοιτητές, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής προς άλλες χώρες των καλύτερων φοιτητών.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής απονέμει:

1.  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φαρμακευτική με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Φαρμακοχημεία, ανάπτυξη φαρμακευτικών ενώσεων.
  • Φαρμακευτική Τεχνολογία (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης και του ποιοτικού ελέγχου θεραπευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων από τεχνολογική, φυσικοφαρμακευτική, φαρμακοαναλυτική και βιοφαρμακευτική άποψη).
  • Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική.
  • Φαρμακολογία και Θεραπευτική.
  • Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα.

2.  Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στη Φαρμακευτική

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΜΔΕ είναι 4 εξάμηνα. Ο ελάχιστος χρόνος του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΔΔ είναι 8 εξάμηνα, συνεκτιμουμένων των τεσσάρων (4) του ΜΔΕ, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16 εξάμηνα. Σε περίπτωση φοιτητή με ΜΔΕ ή ισοδύναμο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών η διάρκεια για την απόκτηση ΔΔ είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.pharm.auth.gr

 

PSEF24 300X300 PSEF
300x300 copy copy
300x300 PAGRHTIO
pesffa24
Nuro 400LC Banner MAR2023 copy
vian

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD

Web Banner χάρτης Pharmacorner.gr