Σας ενημερώνουμε ότι έχει ακυρωθεί η εκτέλεση των Συνταγών που εκτελέστηκαν την Πέμπτη 3/10/2013 με μηδενικές τιμές. Μπορείτε  να εκτελέσετε εκ νέου τις συνταγές, μέσω της διαδικτυακής  εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Προσοχή,  έχει ακυρωθεί η εκτέλεση  όλων των σκευασμάτων των παραπάνω Συνταγών και  όχι μόνο αυτών που εκτελέστηκαν με μηδενική τιμή. Τί κάνουμε: Το...

Διαβάστε στο PharmaSfera http://pharma-sfera.blogspot.com/2013/10/3102013.html

300X300 ARISTEIA 20
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

Flash not installed.

300x300 DATABOXAD