#2: Μarketing Planning και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

από τη Σοφία Κούνουπα, ΗΝD, BA, MBA Candidate

Πέρασε ακριβώς μία εβδομάδα από το προηγούμενο, πρώτο εισαγωγικό στο Marketing άρθρο. Και όμως, στην απρόβλεπτη Ελλάδα του 2013, μέσα σε αυτή τη μία εβδομάδα τα νέα για τη φαρμακευτική αγορά ήταν πολλά και για άλλη μία φορά οι φαρμακοποιοί βρίσκονται στο “μάτι του κυκλώνα”. Στο ήδη ομιχλώδες τοπίο σχετικά με τη μείωση των τιμών στα φάρμακα, ήρθε να προστεθεί η κοινή υπουργική απόφαση, μέσω της οποίας προβλέπεται η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής και από καταστημάτα τυποποιημένων τροφίμων.


Δικαίως θα σκεφτεί κάποιος “Και τι σχέση έχουν αυτά με το Marketing Planning;”
Η συσχέτιση προκύπτει μέσω της έννοιας του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος. Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στον “κόσμο” του Marketing, ορίζεται ως «η ικανότητα του ενός, να ενεργήσει με έναν ή περισσότερους τρόπους τους οποίους οι ανταγωνιστές δεν μπορούν ή δεν θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν».

Οπότε για παράδειγμα, στην περίπτωση των συμπληρωμάτων διατροφής, το συνολικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του κλάδου των φαρμακοποιών, είναι σαφώς η επιστημονική τους γνώση και υπόσταση. Αντιστοίχως, κάθε φαρμακοποιός ατομικά, μπορεί να έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους του, το οποίο να καλλιεργήσει περαιτέρω προς όφελος της επιχείρησής του (πχ. γνώση και παρασκευή εργαστηριακών σκευασμάτων, γνώσεις αισθητικής, αποδοτικό προσωπικό κ.ο.κ)
Η ανίχνευση και αναγνώριση των παραπάνω είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο όμως αποκτά (και δημιουργεί) αξία στην επιχείρηση μέσω της στρατηγικής “εκμετάλλευσης” των στοιχείων αυτών.

Στο προηγούμενο άρθρο ορίσαμε το marketing, σε αυτό το άρθρο θα σας δείξουμε σε μία απλουστευμένη μορφή τη διαδικασία σχεδιασμού στρατηγικής marketing. Κάθε ένα από τα βήματα που αναφέρονται στην περιγραφή της διαδικασίας, θα παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόμενες εβδομάδες, με άρθρα αφιερωμένα στην κάθε διαδικασία.
Στο παρακάτω σχήμα διακρίνονται τα βήματα της διαδικασίας σχεδιασμού στρατηγικής.

sxima marketing3

Το πρώτο βήμα που διακρίνεται είναι η ορισμός της αποστολής της επιχείρησης. Και ακολουθούν η ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού περβάλλοντος μίας επιχείρησης. Στο επόμενο άρθρο θα μπούμε σε βάθος στον ορισμό της Αποστολής (ή οράματος) μίας επιχείρησης, καθώς και θα σας παρουσιαστούν δύο από τα βασικά εργαλεία για την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντός της, οι 5 Δυνάμεις Ανταγωνισμού του Porter όπως και η ανάλυση P.E.S.T.E.L

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν... σκεφτείτε, πιο είναι το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Πηγές:

- Wood, M., B., 2003, The Marketing Plan: A handbook, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
- Lehman, D., R., Winer., R., S., 2001, Product Management, 3rd edn. Boston, MA: McGraw-Hill
- Kotler, P., Keller, K., L., Brady, M., Goodman, M., Hansen, T., 2009, Marketing Management, Essex: Pearson Education Limited

300x300 copy
300x300 webinars 2023
Piktocare Banner 300x300

Flash not installed.

300X300pharmacorner
300x300 VELTRAS