69803 10882924

Όπως αναφέρει το υπ' αριθμόν 3721/27.8.2021 έγγραφο του ΠΦΣ, "Σε σύσκεψη  που διοργάνωσε ο ΠΦΣ με στελέχη  του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ και της ΚΜΕΣ και εκπροσώπων των εταιρειών προγραμμάτων Φαρμακείων, διαπιστώθηκε αυτό που εγκαίρως είχαμε επισημάνει με επιστολή μας (3551/5.8.2021), ότι για την υποβολή μηνός Αυγούστου είναι αδύνατο εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο ηπαρινών.

Εξάλλου μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ο διαχωρισμός των ηπαρινών από την ΗΔΙΚΑ, στις συνταγές που εκδίδει ο συνταγογράφος γιατρός.

Επομένως δεν μπορεί να  ισχύσει  η υπ΄αριθμ.  ΔΒ4Ζ/οικ.20274/3.8.2021 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ με  θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων», στην οποία αναφερόταν ότι «η διακριτή υποβολή τίθεται σε εφαρμογή για τις συνταγές που θα εκτελεστούν το μήνα Αύγουστο 2021 και θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ το Σεπτέμβριο του 2021», μέχρι την επίλυση  των προβλημάτων.

Αναμένουμε την υλοποίηση της εφαρμογής και θα σας ενημερώσουμε σχετικά".

300x300 OSFE 21 Web Banner
300x300 Pharma 4Futture 21 WEb Banner
banner femannose 300x300px 030921
300x300 webinars 2021

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner copy copy
300x300 VELTRAS