Εκτύπωση
Κατηγορία: Marketing

logo_Η Ακαδημία Marketing Επαγγελματιών Υγείας (ΑΚΜΕΥ) είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, που στελεχώνεται από μέλη/επιστήμονες στον χώρο της Υγείας, όπως φαρμακοποιοί, γιατροί και άλλα έμπειρα στελέχη με εξειδίκευση στη Διοίκηση  και το Marketing Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας.


Έχει ως στόχο, μέσα από τη συσπείρωση των επαγγελματιών στον χώρο της Υγείας και τη συνέργεια των Υγειονομικών, τόσο στον ίδιο κλάδο όσο και διακλαδικά, να ενισχύσει την ανάπτυξη των επαγγελματιών του χώρου, να προάγει την επαγγελματική αναβάθμιση και, καταλυτικά, να συμβάλλει στην παροχή του βέλτιστου έργου από τους επιστήμονες Υγείας.  
Σκοπός της είναι, καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες του χώρου της Υγείας, να παρέχει στους επαγγελματίες τις απαραίτητες γνώσεις και επιδεξιότητες μέσω συνεχιζόμενης, ουσιαστικής και με τεκμηριωμένα αποτελέσματα εκπαίδευσης, με τη μορφή εγχειριδίων/οδηγών επαγγελματικής ανάπτυξης, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  
Τα οφέλη που αποκομίζονται αφορούν στην αναβάθμιση και τη λειτουργική,  καθώς και οικονομική ανάπτυξη του χώρου της Υγείας, απαραίτητη ανάγκη σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε.
Απώτερος σκοπός μας είναι, με χρήσιμα και ουσιαστικά εφόδια, να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στα προβλήματα που δημιουργούνται από τα τεκταινόμενα στον χώρο της Υγείας και να τα μετατρέψουμε σε «λαμπρές» ευκαιρίες για τους Επαγγελματίες Υγείας!

 


Για επικοινωνία-πληροφορίες: κα Eλένη Μπάρλα, τηλ.: 6989 565660.