Εκτύπωση
Κατηγορία: Ειδήσεις

EOPYY LOGO


Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ: "Σε συνέχεια της από 21/03/2022 ανακοίνωσης με θέμα «Σχετικά με την εφαρμογή των άυλων barcode στις αναπνευστικές συσκευές που διατίθενται με ενοίκιο» προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα της διαδικασίας και η διαχείριση μεγάλου αριθμού αιτήσεων εισαγωγέων για άυλα barcodes ανακοινώνεται ότι:

- H υποχρεωτικότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών παροχών ΕΚΠΥ αναπνευστικών συσκευών που διατίθενται με ενοίκιο με τη χρήση άυλων barcodes θα ισχύσει από 01/06/2022".