Αριθ. Πρωτ. Γ55/833, 16.3.2011

DownloadPDF

Σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2011 τα παραστατικά με τα οποία θα αναγνωρίζεται αν κάποιος συνταξιούχος είναι δικαιούχος μειωμένης συμμετοχής στα φάρμακα είναι τα κάτωθι:

1. Για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο μήνας Δεκέμβριος 2010 (δ' τρίμηνο).

2. Για τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ): Το Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων, μηνών Νοεμβρίου 2010, Δεκεμβρίου 2010 καθώς και Δώρο Χριστουγέννων 2010, όπου θα αναγράφεται η ένδειξη "ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΕΚΑΣ", εφόσον ο συνταξιούχος λαμβάνει ΕΚΑΣ κατά τον τελευταίο μήνα του τριμήνου.

Υπενθυμίζουμε ότι η μειωμένη συμμετοχή στη φαρμακευτική περίθαλψη αφορά και τα μέλη οικογένειας του δικαιούχου ΕΚΑΣ (εγκ. 3/99).

PSEF2018 banner 300x300
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

Flash not installed.

banner-dynamiki