Εκτύπωση
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ταμεία

eopuu

Όπως αναφέρει έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, στις 30.1.2015, η Νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, μόνο στα συμβεβλημένα με τον Φορέα Ιδρύματα. Κατά την εισαγωγή του ο ασφαλισμένος υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο ασθενείας και απαγορεύεται η χρησιμοποίησή του για όσο διάστημα αυτός νοσηλεύεται.


Σε περίπτωση οικογενειακού βιβλιαρίου, όπου είναι απαραίτητη η χρήση του από τα προστατευόμενα μέλη, το βιβλιάριο μπορεί να διατεθεί, αφού υπογραφεί Υπεύθυνη Δήλωση από τον παραλήπτη στην οποία να αναφέρεται ο σαφής λόγος χρησιμοποίησης του και να επιστραφεί εντός 48 ωρών και σαφώς πριν την περάτωση της νοσηλείας, με ευθύνη της κλινικής.