Εκτύπωση
Κατηγορία: Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ” για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 με στόχο την κατάρτιση πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας και συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν στα θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διαιτολογίας και Διατροφής, καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ανά έτος Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα γίνει 1 Μαρτίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ) μία φορά το μήνα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στα τηλέφωνα: 2551030521, 2551030638, 2551030601 Email: tconstan@med.duth.gr, enena@med.duth.gr, ckontogi@med.duth.gr