Εκτύπωση
Κατηγορία: Ειδήσεις

1168 copy

Όπως αναφέρει η υπ' αριθμόν Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53080 / 29.08.2020 ΚΥΑ “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”:

Άρθρο 1

Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων μέτρων:

:....................................................................................................................................

Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, όπως επιχειρήσεις τροφίμων (υπεραγορές [super markets], παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων

Υποχρεωτική η αναλογία του 1 ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους.

- Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.

......................................................................................................................................

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις.

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ