Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου, στις 30 Νοεμβρίου 2017, το Υπουργείο Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργούν οι Δημόσιες Δομές Υγείας στα νησιά που δέχονται προσφυγικές ροές, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες που καλούνται να αντιμετωπίσουν από ίδια έσοδα και την επιβάρυνσή τους από την παροχή υπηρεσιών σε ειδικές κατηγορίες ανασφάλιστων ασθενών, που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, ενέκρινε την έκτακτη επιχορήγησή τους με 790.000 €, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Πιο συγκεκριμένα έκτακτη επιχορήγηση θα λάβουν οι παρακάτω Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

- Γ.Ν. Μυτιλήνης «Βοστάνειο» (300.000 €)

- Κ.Υ. Μανταμάδου (40.000 €)

- Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο» (250.000 €)

- Γ.Ν. – Κ.Υ. Κω (200.000 €)

EAAD2018FINALBANNER
300x300 VELTRAS

Flash not installed.

Flash not installed.

300X300NewPharmaCorner