Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3491/Β/5.10.2017) οι πίνακες με τις τιμές αποζημίωσης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά κάποιες ταινίες Σακχαρώδους Διαβήτη παρουσιάζουν χαμηλότερη τιμή από τις υπόλοιπες που αποζημιώνονται στα 19,50€.

 

Πιο συγκεκριμένα:

VIVACHEK ECO ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 50PCS 18,73 €
FORA DIAMOND ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ (50) 15,43 €
GluNEO® Lite Ταινίες Σακχάρου 50 strips (2X25) 15,33 €
Ταινίες σακχάρου - Ζαφείρι 12,63 €
RUBY-ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ 12,63 €
GlucoDr auto strips 17,83 €
FREESTYLE LITE 50 STRIPS 18,29 €
300x300 18oPP WebBanner
SIGNATURE PAD BANNER 2

Flash not installed.

Flash not installed.

banner-dynamiki